22.12.2016 - Jednolity Plik Kontrolny w systemie Advantec ERP

Informacje o JPK w Advantec ERP

1 lipca 2016 r. weszły w życie nowe zasady kontroli podatkowej. Przepisy nakładają na przedsiębiorców obowiązek przekazywania organom kontroli skarbowej szczegółowych danych podatkowych. Informacje te muszą być generowane i przesyłane w wersji elektronicznej – w ściśle określonym schemacie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Wiąże się to z koniecznością dostosowania systemów informatycznych przedsiębiorstw.

Obowiązek przekazywania danych podatkowych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego, obejmuje duże przedsiębiorstwa od lipca 2016 r. Małe i średnie firmy są zobligowane do raportowania w formie JPK od 1 stycznia 2017 r. a mikroprzedsiębiorstwa od 1 stycznia 2018 r.

W ramach JPK przewidziane na chwilę obecną są eksporty następujących struktur:

W chwili obecnej JPK obejmuje 7 struktur:

  • Struktura 1 – księgi rachunkowe
  • Struktura 2 – wyciąg bankowy
  • Struktura 3 – magazyn
  • Struktura 4 – ewidencje zakupu i sprzedaży VAT
  • Struktura 5 – faktury VAT
  • Struktura 6 – podatkowa księga przychodów i rozchodów
  • Struktura 7 – ewidencja przychodów

Od stycznia 2017 wprowadzony zostaje obowiązek przesyłu JPK dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT. Pozostałe struktury będą wysyłane na wezwanie urzędów kontroli skarbowej.

System Advantec ERP realizuje w obecnej chwili eksport struktur od 1 do 5. Są to pliki w formacie xml. Przesłanie tych struktur do organów podatkowych odbywa się automatycznie po wskazaniu zakresu wymaganych danych. Do prawidłowego przesyłu danych jest wymagany podpis certyfikatem kwalifikowanym, upoważnionym w Urzędzie Skarbowym.

 Prawidłowo przesłane dane są potwierdzane Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO).

Link do strony Ministerstwa Finansów z opisem JPK.

W związku z wprowadzonymi zmianami w strukturze JPK za 2017 rok informujemy, iż System Advantec ERP obejmujący nowe schematy będzie dostępny wraz z abonamentem na rok 2017.